Over de Knotgroep Nieuwegein

Knotgroep Nieuwegein is in 1982 tot stand gekomen uit een groep vrijwilligers die betrokken waren bij de Jeugdnatuurwacht. Deze vrijwilligers stelden zich tot doel  kinderen vertrouwd te maken met het landschapsbeheer.

In de loop der jaren is de groep zich meer gaan toeleggen op het  landschapsbeheer in de omgeving van Nieuwegein. Tegenwoordig ligt het werkterrein van de groep voornamelijk in de Lopikerwaard.

De groep is geworden tot een vriendenclub waarbij iedere liefhebber van de natuur en natuurbeheer zich snel thuis zal voelen.

De aard van de werkzaamheden concentreert zich op het knotten van wilgen en een bijdrage leveren aan het in stand houden van het typerende landschap dat men aantreft in de Lopikerwaard.

Verdere inlichtingen: knotgroepnieuwegein@gmail.com